Sportief Diabeter

Sportief Diabeter is een beweegprogramma dat bij diabetes (type II) met toenemende gezondheidsrisico’s helpt om de leefstijl en het voedingspatroon te verbeteren.
Het programma wordt begeleid door een fysiotherapeut, diëtiste en gedragscoach, om met u uw leefstijl blijvend te veranderen.




Sportief Diabeter bestaat uit een combinatie van vrije oefeningen en cardiofitness, maar ook krijgt u beweegadviezen voor thuis. Met Sportief Diabeter traint u 3 maanden 2x per week in groepsverband in één van onze centra.

Tijdens coaching gesprekken worden voortgang, knelpunten en uw doelen besproken, maar ook het te volgen traject wordt bepaald. De coaches helpen om de gezonde en actieve leefstijl vol te houden en stimuleren om te blijven bewegen.

Sportief Diabeter bestaat uit:
• actief bewegen (figuurcorrectie en calorieverbranding)
• informatieverstrekking
• bewustwording van leefstijl
• bewustwording van verandering
• leren respecteren van grenzen

Met verwijzing van uw (huis)arts wordt het programma (gedeeltelijk) vergoed door uw verzekering, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Sportief Diabeter start op 3 momenten in het jaar. Naast de fysiotherapeut is de diëtiste ook betrokken bij dit programma.
Wilt u weten over Sportief Diabeter of wanneer de eerst volgende startdatum is?
Kom vrijblijvend langs in onze praktijk en vraag naar meer informatie. U kunt ook bellen of mailen naar ons secretariaat