Wim Nieuwenhuis

Geregistreerd fysiotherapeut – algemeen practicus
Sportfysiotherapeut
Geschoold in oncologie revalidatie
Lid van het claudicationet
Stagebegeleider voor opleiding Fysiotherapie Hanze hogeschool Groningen

Aandachtsgebieden
Zorgplan Rugpijn
Hart- en vaattherapie
Corestability
Oncologische revalidatie
Orthopedische revalidatie
Sport en revalidatie
FysioSport

De Akker is gespecialiseerd in vele vormen van fysiotherapie. Daarbinnen ben ik als algemeen-  en sportfysiotherapeut werkzaam.
De laatste jaren heb ik mij , door het volgen van verschillende cursussen, meer gespecialiseerd in hart- en vaatproblematiek. Ik begeleid mensen na een hartinfarct of na een hartoperatie en mensen met etalage benen (claudicatio). Ook heb ik mij meer verdiept in het begeleiden van mensen met oncologische klachten; na operatie en/of tijdens en na chemotherapie of bestraling.

mijn motto:  ‘Iedereen kan oefenen/trainen op zijn/haar eigen niveau’