Verstandelijke- en lichamelijke beperking

Een verstandelijke beperking gaat niet zelden samen met lichamelijke en/of psychische problemen, zoals spasticiteit, moeite met bewegen, eten, drinken of praten of problemen met het verwerken van omgevingsprikkels en/of contacten met anderen.

De fysiotherapeut en ergotherapeut kan hierbij helpen met behandeling en adviezen, zowel voor de cliënt als voor zijn/haar verzorgers en begeleiders. Binnen De Akker zijn verschillende fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van en omgang met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zowel de behandelingen als de communicatie zijn specifiek afgestemd op deze doelgroep.

Een behandeling begint met een observatie en/of volledig motorisch onderzoek, waarbij we de totale motoriek en sensoriek van een cliënt bekijken. Dat omvat houding en beweging, maar ook de manier waarop iemand prikkels bij bewegen en aanraken verwerkt en wat het cognitieve ontwikkelingsniveau is. Vervolgens wordt bepaald of en zo ja: welke fysiotherapeutische hulp ingezet kan worden en maken we een behandelplan.

Fysiotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking kan bestaan uit:

  • Bewegingsoefeningen voor houding en beweging, om de mobiliteit, kracht, stabiliteit en coördinatie te behouden of te verbeteren en om een goede verzorging mogelijk te maken
  • Ontspannings- en activeringsoefeningen om de spierspanning te normaliseren en goede bewegingspatronen aan te leren.
  • Basale stimulatie om door contactmomenten meer lichaamsbesef te krijgen.
  • Beweging in water ter ontspanning of activering.
  • Begeleiding bij de aanschaf van hulpmiddelen (rolstoel, loophulp, lighulp, orthopedisch schoeisel etc.)
  • Advisering van ouders/verzorgers, groepsleiding en andere disciplines.

Omdat het vaak gaat om complexe problemen, werken de fysiotherapeuten nauw samen met andere zorgprofessionals, zoals de huis- en revalidatiearts, orthopedisch chirurg- en/of schoenmaker, ergotherapeut, bewegingsagogen en begeleiders van de cliënt.

Goed om te weten:

  • De behandeling van mensen met een verstandelijke beperking is vaak langdurig en gericht op verbetering of het behouden van lichamelijke bewegingsfuncties.
  • De Akker is actief op vestigingen van Fryon en InterAkt Contour.
  • Op de vestiging Wezep is onze “Kanjer groep” op vrijdagmiddag actief. Een kleine groep mensen met een beperking kunnen, onder intensieve begeleiding, sporten.