Ergotherapie

Ergotherapie bij de Akker

* Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuwe ergotherapeut, helaas kunnen wij daarom momenteel GEEN nieuwe cliënten aannemen.*

De Akker is een praktijk voor fysiotherapie en ergotherapie. Dit zijn aparte vakgebieden die vaak in elkaars verlengde liggen. Maar waar fysiotherapeuten zich primair bezig houden met revalidatie en het verhelpen of verminderen van klachten, richt de ergotherapeut zich vooral op het zo goed mogelijk kunnen (blijven) uitvoeren van dagelijkse bezigheden.
Wie bijvoorbeeld een beroerte heeft gehad en weer goed wil leren lopen, komt hiervoor naar de fysiotherapeut. Zijn er echter ook problemen met het geheugen waardoor computeren moeilijk gaat, dan kan de ergotherapeut hulp bieden. Bij De Akker vindt u een unieke samenwerking tussen deze twee vakgebieden in de eerste lijn. Ergotherapie helpt ouderen om in hun eigen omgeving te kunnen blijven functioneren en wonen. Dit gebeurt veelal in nauwe samenwerking met de Geriatrie fysiotherapeut.

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?

 • Advies en begeleiding bij het (opnieuw) aanleren van activiteiten;
 • Trainen van vaardigheden voor het vergroten van de zelfredzaamheid;
 • Ondersteuning bij de acceptatie van uw aandoening of ziekte;
 • Uw omgeving informeren, instrueren en adviseren;
 • Hulp bij revalidatie;
 • Leren omgaan met hulpmiddelen.

Onze ergotherapeuten werken bij voorkeur bij u thuis of op het werk: daar waar de praktische problemen zich voordoen. Soms moet de woning of werkplek anders ingericht worden of zijn oefeningen gewenst. Het kan ook zijn dat er wordt doorverwezen naar een andere specialist of dat er hulpmiddelen nodig zijn. Wat de gewenste aanpak ook is: de ergotherapeut van De Akker kan u bij dit hele proces begeleiden en ondersteunen.

Voor wie is ergotherapie?

 • Voor iedereen die met lichamelijke of psychische problemen bepaalde handelingen niet (meer) kan uitoefenen. Dit kunnen simpele zaken zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk;
 • Voor mensen die een partner of kind met een handicap verzorgen; de ergotherapeut helpt dan om overbelasting te voorkomen door goede (til)technieken en hulpmiddelen te adviseren;

GOED OM TE WETEN:

 • Onze ergotherapeuten zijn aangesloten bij Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging voor ergotherapeuten;
 • U kunt over het algemeen zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist terecht. Voor sommige verzekeraars echter is wel een verwijzing nodig. Raadpleeg hiervoor uw polis;
 • Ergotherapie wordt vanuit het basispakket voor 10 uur vergoed; let wel: voor alle zorg vanuit de basisverzekering wordt eerst uw eigen risico in rekening gebracht! Eventueel zijn extra uren mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis.