Arbeidsfysiotherapie

Soms zijn lichamelijke klachten nauw verbonden met werk. De klachten kunnen u belemmeren in het werk dat u doet, maar andersom kan ook. Misschien zijn het juist uw werkzaamheden die de klachten veroorzaken of versterken. In dergelijke situaties kan arbeidsfysiotherapie uitkomst bieden. Dit is een specialisme binnen de fysiotherapie, gericht op arbeidsgerelateerde problemen. De arbeidsfysiotherapeut inventariseert samen met u de klachten, werkomstandigheden en knelpunten. Vervolgens bepaalt de fysio welke therapie of behandeling voor u het meest geschikt is.
Preventie

Naast individuele behandelingen, herstelbegeleiding en re-integratietrajecten, houdt de arbeidsfysiotherapeut zich ook bezig met preventie. Bij preventie kunt u denken aan werkplekonderzoek- en advies, voorlichting en training en ergonomie. Zie voor meer informatie ons onderdeel Tracé. Gezonde werknemers is belangrijk voor iedere werkgever. Wanneer werknemers gezond zijn kunnen zij hun werk goed uitvoeren. Toch komt het regelmatig voor dat werknemers uitvallen. Dit is niet alleen vervelend voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Daarom vinden wij preventie een belangrijk onderdeel van arbeidsfysiotherapie.

Voor wie is arbeidsfysiotherapie geschikt?

Arbeidsfysiotherapie is speciaal bedoeld voor mensen die lichamelijke klachten hebben waardoor ze worden belemmerd bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarnaast is arbeidsfysio ook geschikt voor mensen die klachten hebben die veroorzaakt worden of versterkt worden door hun werk. De arbeidsfysiotherapie richt zich zowel op individuele mensen (behandeling en herstel) als op werkgevers die arbeid gerelateerd verzuim willen beperken of voorkomen (preventie).

Goed om te weten

  • In de meeste gevallen wordt arbeidsfysiotherapie door de verzekeraar of werkgever vergoed. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan welk gedeelte van de behandeling u vergoed krijgt. Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet nodig.
  • De arbeidsfysiotherapeuten van De Akker zijn professionele behandeltherapeuten en daarnaast deskundig op het gebied van houding en beweging.

Wilt u meer weten over arbeidsfysiotherapie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.