Arbeidsfysiotherapie

In bepaalde gevallen kunnen lichamelijke klachten nauw verbonden zijn met werk. Klachten kunnen u belemmeren in het werk maar andersom kan ook: misschien zijn het juist uw werkzaamheden die de klachten veroorzaken of versterken.
In dergelijke situaties kan arbeidsfysiotherapie uitkomst bieden. Dit is een specialisme binnen de fysiotherapie, gericht op arbeidsgerelateerde problemen. De arbeidsfysiotherapeut inventariseert samen met u de klachten, werkomstandigheden en knelpunten. Vervolgens bepaalt hij of zij welke therapie of behandeling voor u het meest geschikt is.
Naast individuele behandeling, herstelbegeleiding en reïntegratietrajecten, houdt de arbeidsfysiotherapeut zich ook bezig met preventie. U kunt dan denken aan werkplekonderzoek- en advies, voorlichting en training en ergonomie. Zie voor meer informatie ons onderdeel Tracé.

Voor wie is arbeidsfysiotherapie geschikt?

  • arbeidsfysiotherapie is speciaal bedoeld voor mensen die lichamelijke klachten hebben, die hen belemmeren bij hun werkzaamheden
  • of klachten die veroorzaakt of versterkt worden door hun werk
  • arbeidsfysiotherapie richt zich zowel op individuele mensen (behandeling en herstel) als op werkgevers, die arbeidsgerelateerd verzuim willen beperken of voorkomen (preventie).

GOED OM TE WETEN:

  • In de meeste gevallen wordt arbeidsfysiotherapie door de verzekeraar of werkgever vergoed. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan welk gedeelte van de behandeling u vergoed krijgt. Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet nodig.
  • De arbeidsfysiotherapeuten van De Akker zijn professionele behandeltherapeuten en daarnaast deskundig op het gebied van houding en beweging.