Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie, ook wel PMT genoemd, is een therapievorm waarbij de cliënt samen met de therapeut bezig is met het doen van lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Het doel van PMT therapie is het tot stand brengen van, of bijdragen aan een gedragsverandering waardoor de psychische of lichamelijke klacht vermindert of verdwijnt. Wanneer het verminderen van de psychische klacht niet haalbaar is leert de psychomotorische therapeut u om te gaan met de situatie en de klacht te accepteren. 

Lichaam als uitgangspunt

Door middel van beweging en lichaamservaring wordt het gedrag onderzocht en worden er nieuwe ervaringen opgedaan op het gebied van voelen en denken. Dit door te experimenteren met ander gedrag. Binnen de PMT is het lichaam een belangrijk uitgangspunt. Bewegingspatronen, lichaamstaal, ademhaling of lichaamshouding kunnen bijvoorbeeld wijzen op spanningen. Ook wordt er in de psychometrische therapie gelet op hoe de cliënt omgaat met de opdrachten, met zichzelf en met anderen.

Hoe werkt het?

U komt bij de psychomotorische therapeut binnen voor een intake. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Tijdens de intake wordt de hulpvraag besproken. Dit wordt het hoofddoel van de behandeling tijdens de psychomotorische therapie. Stapsgewijs gaan we hiermee aan de slag door middel van subdoelen. Denk bijvoorbeeld aan bewustwording van uw houding, grenzen herkennen en aangeven, vertrouwen krijgen in uzelf en/of anderen en het leren luisteren naar uw gevoel. De therapie wordt individueel aangeboden. Psychomotorische therapie is een passend hulpmiddel voor volwassenen en kinderen die bijvoorbeeld last hebben van of moeite hebben met:

  • Grenzen herkennen en aangeven;
  • Burn-out klachten;
  • Chronische pijn klachten;
  • Ontspannen;
  • Lichaamsbewustzijn;
  • (Zelf)vertrouwen;
  • Depressie klachten;
  • Traumaverwerking;
  • Emotie/agressie problematiek;
  • Autisme e.d.

Vergoeding PMT

PMT valt volgens de zorgverzekeraars onder de Alternatieve geneeswijzen. Wanneer u aanvullend verzekerd bent wordt dit vaak (gedeeltelijk of volledig) vergoed. Onze psychomotorische therapie is aangesloten bij de NFG en FVB. U kunt contact opnemen met onze praktijk of met uw zorgverzekeraar voor meer informatie omtrent de vergoeding. Vanuit ons krijgt u maandelijks een factuur die u vervolgens zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Per consult van 45 minuten brengen wij 50,- in rekening.
Per 1.1.2023 is het tarief 60,- per consult.

 

Ervaringen van cliënten

Hieronder leest u ervaringen van cliënten voor de behandeling Psychomotorische therapie (PMT):

Een kijkje binnen de Psychomotorische Therapie

Lees in de onderstaande delen de ervaringen van onze specialisten omtrent PMT.