Kwaliteit

De Akker is op het hoogste niveau gecertificeerd met Plusstatus (Achmea), Topzorgpraktijk (Menzis), driesterrenstatus (Friesland en CZ) en Intensiefstatus (VGZ). De praktijk was de eerste Pluspraktijk in Noord- en Oost-Nederland jaren geleden. Op kwaliteitsniveau heeft de Akker altijd een regionaal toonaangevende rol gehad.

Onze praktijk en haar teamleden zijn derhalve gewend aan een hoge kwaliteitsstandaard en druk. We willen dat ook alle dagen weer waarmaken voor onze cliënten.

Scholing

De Akker biedt fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie in de breedste zin van het woord; praktisch al onze medewerkers hebben zich naast hun reguliere opleiding via nascholing of aanvullende opleidingen gespecialiseerd in bepaalde onderdelen of specifieke doelgroepen. Dat is niet iets eenmaligs maar vereist voortdurende bijscholing. Daar besteden we bij De Akker veel tijd aan want kennis is één van de pijlers van ons kwaliteitsbeleid. Om diezelfde reden zijn we ook aangesloten bij een groot aantal netwerken voor (gespecialiseerde) therapeuten. Om kennis te delen met vakgenoten en de kwaliteit van onze zorgverlening verder te vergroten.

Zeker zo belangrijk is cliënttevredenheid: wat vinden onze cliënten van onze zorgverlening? Waar zijn ze tevreden over en wat kan er nog beter? Iedere twee jaar ondergaan we een uitgebreide audit van ons kwaliteitssysteem, waarbij onder andere onze werkwijze, protocollen, bij- en nascholing én cliënttevredenheid wordt beoordeeld.

Kwaliteitsjaarverslag

Een belangrijk kwaliteitspunt is transparantie en de bereidheid om resultaten en data te delen met de buitenwereld waar ons dit kan versterken. Om die reden maken we sedert enige jaren een gezamenlijk kwaliteitsjaarverslag met 4 andere toppraktijken. Dat jaarverslag is via deze pagina met een link te downloaden. We hebben niets te verbergen en zijn trots op onze goede getallen. Onze behandelindexen zijn prima, ook om deze reden hebben we onze certificaties kunnen handhaven bij de 5 grootste zorgverzekeraars. Dit is zeer in het belang van onze cliënten, ze krijgen hierdoor de garantie altijd met hoge kwaliteit en tegen reële kosten te worden behandeld.