Brein in Beweging

Brein in Beweging biedt specialistische zorg aan mensen met psychische- en somatische problematiek en chronische (pijn)klachten. Een goede gezondheid is van groot belang. Als die gezondheid in het geding komt door langdurige lichamelijke en/of psychische klachten, dan is goede en gerichte hulp nodig. Wij bieden het juiste behandeltraject, hierin leveren we maatwerk in een persoonlijke omgeving. We werken met meerdere zorgprofessionals in een multidisciplinaire setting.

de Akker heeft ook het GGZ Kwaliteitsstatuut zodat goede zorg gewaarborgd is.
GGZ Kwaliteitsstatuut

Ons multidisciplinaire team bestaat uit: psycholoog, psychotherapeute GZ, maatschappelijk werkster, fysiotherapeut, psychomotore therapeut, manueel therapeut, ergotherapeuten en de diëtiste. Ook andere disciplines kunnen, indien nodig, ingezet worden.

Wij richten ons op cliënten bij wie herstel belemmerd wordt, doordat psychische en fysieke klachten elkaar versterken. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

Chronische en meervoudige klachten;
Burn-out, chronische vermoeidheid;
Moeite om de eigen grenzen aan te geven en te bewaken;
Arbeidsgerelateerde klachten;
Revalidatie- en psychisch geneeskundige vraagstukken;
(Chronische) Pijnklachten;
Fysieke klachten.

De kracht van het programma komt voort uit het feit dat het een relatief korte intensieve periode van aanpak kent en tijdens het programma het gehele team elke week om tafel zit om de vorderingen door te nemen en het beleid aan te passen aan de actualiteit. Het is dus echt maatwerk.

Actuele wachttijden (bijgewerkt april 2024):
Vestiging Elburg : 8,5 maanden
Vestiging Wezep : 9 maanden
Vestiging Epe : 11 maanden

Als gevolg van de eisen die DSW aan ons stelt kunnen wij helaas geen cliënten meer aannemen die bij DSW verzekerd zijn.