Geriatrie fysiotherapie

Een hoge leeftijd komt helaas vaak met lichamelijke beperkingen. Gewoon bewegen wordt langzaam maar zeker minder vanzelfsprekend en juist dit kan weer leiden tot andere klachten.
Geriatrie fysiotherapie is gericht op ouderen. Deze fysiotherapie is in het leven geroepen om mensen met complexe en leeftijdsgebonden gezondheidsklachten zoveel mogelijk bewegingsmogelijkheden te blijven bieden. Dat zijn behalve mensen op hoge leeftijd ook patiënten, die door een ziekte met vroegtijdige ouderdomsklachten te maken krijgen; bijvoorbeeld door dementie, een beroerte, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup. Geriatrie fysiotherapie is dus voor meerdere doelgroepen een optie om te blijven bewegen.De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in deze patiëntengroepen en heeft veel specifieke kennis van de klachten. Geriatrische fysiotherapie bestaat vooral uit oefentherapie. De therapie richt zich op het herwinnen van en/of omgaan met verlies van bewegingsmogelijkheden en zelfredzaamheid.

De geriatriefysiotherapeut begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers met adviezen over het ziektebeeld, de vooruitzichten, behandeling en hulpmiddelen.

GOED OM TE WETEN OVER GERIATRIE FYSIOTHERAPIE:

  • De geriatriefysiotherapeut behandelt ook in en rondom uw eigen huis. Hij of zij helpt bij het leren omgaan met evenwichtsproblemen, traplopen, omkleden en dergelijke.
  • De geriatriefysiotherapeut werkt nauw samen met onze ergotherapeut om de thuis situatie te optimaliseren.
  • De Akker heeft een speciaal circuit voor valpreventie, onze geriatriefysiotherapeut is daarin gespecialiseerd.
  • Geriatrische fysiotherapie is een specialisatie van de reguliere fysiotherapie. De zorgverzekeraar vergoed dit wanneer u voor fysiotherapie verzekerd bent.
  • Een verwijzing van een arts is niet nodig.