Hart- en Vaatziekten

Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor verschillende ziekten van het hart en de bloedvaten. De meest voorkomende aandoeningen zijn pijn op de borst (angina pectoris), hartinfarct en beroerte (herseninfarct).

Wie moet revalideren na een hartoperatie of hartfalen kan na het eerste traject in het ziekenhuis terecht bij De Akker. In sommige gevallen is het ook mogelijk om direct bij de Akker te starten. Bij de intake gaan we uitgebreid in op uw huidige gezondheid, symptomen, klachten, eventuele bewegingsangst en welke doelen U heeft. Vervolgens stellen we een individueel behandelplan op en gaat het trainingstraject van start, waar ook educatie en evaluatie onderdeel van uitmaken.

Het doel:

  • uw fysieke belastbaarheid/conditie verbeteren of stabiliseren;
  • het leren uitvoeren van door u zelf aangegeven activiteiten;
  • u zo goed mogelijk leren omgaan en functioneren met eventuele beperkingen.

Hartrevalidatie
Bewegen is goed voor uw gezondheid. Ook na een periode van hartklachten of een operatie, is het goed om weer te gaan bewegen of om in beweging te komen.
De fysiotherapeuten zijn geschoold in hartrevalidatie en zijn aangesloten bij het Hartrevalidatie Netwerk Zwolle, het HNZ. Dit betekent dat de fysiotherapeut op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen binnen de hartrevalidatie. Het programma kan tussen de 3-6 maanden duren, maar kan ook afhankelijk van de soort hartklachten, langer duren. Tijdens deze periode krijgt u handvatten aangereikt zodat u daarna zelfstandig verder kunt gaan met bewegen. Het motto is; Blijf bewegen!

Hartfalen
Indien er sprake is van hartfalen dan pompt het hart te weinig bloed rond. Als de hartpompfunctie niet goed is, hoopt zich bloed op voor het hart of pompt het hart te weinig bloed rond. Hierdoor kan kortademigheid ontstaan, moeite met inspannen, bijvoorbeeld bij douchen of de trap lopen, of wordt er vocht vast gehouden.
Evenals bij de hartrevalidatie kan de training uit verschillende onderdelen bestaan zoals genoemd bij de hartrevalidatie. Een belangrijk onderdeel van de revalidatie is; leren aanvoelen wat voor u de juiste dosering van de inspanning is, signalen herkennen van toenemend hartfalen en het kunnen bijstellen van uw dagprogramma.
Specifiek voor hartfalenrevalidatie is de rustige opbouw. U gaat regelmatig bewegen, vaak meerdere keren per dag, de mate van inspanning is licht en de hoeveelheid inspanning wordt steeds in overleg met u afgesproken. Voor een goede opbouw van de training is het belangrijk dat u thuis ook beweegt. Hiervoor wordt een dagboek gebruikt. Dit is al gestart tijdens het hartfalentrainingsprogramma dat u in de Isala klinieken heeft doorlopen.
De training wordt langzamerhand afgebouwd. Het is belangrijk dat bewegen dagelijks wordt ingepast in de leefstijl, hierover krijgt u informatie, advies en tips zodat u dit zelfstandig en verantwoord kunt gaan voortzetten.

GOED OM TE WETEN:

  • Hartrevalidatie is een onderdeel van een normale fysiotherapiebehandeling. Bent u aanvullend verzekerd dan vallen ook de kosten van hartrevalidatie hieronder.
  • Achmea verzekerden met een aanvullende verzekering of alleen een Basis Plus Polis krijgen de behandelingen bij een Plus praktijk vergoed uit deze aanvullende verzekering.
  • In alle vestigingen van De Akker is een AED aanwezig en alle medewerkers zijn geschoold om dit apparaat te kunnen gebruiken.