Echografie

Echografie is een waardevol hulpmiddel voor de fysiotherapeut. Het stelt ons in staat om een kijkje te nemen in uw lichaam om zo een beter beeld te krijgen van gewrichten, botten, spieren en alle andere delen die van invloed zijn op uw houding en bewegingen.

Daar voelt u helemaal niets van, want echografie werkt met geluidsgolven. Deze worden via een speciaal apparaatje vanaf de buitenkant van uw lichaam met gel naar binnen gestuurd en weer teruggekaatst. De computer zet dit geluid om in afbeeldingen, die de fysiotherapeut kan beoordelen. Dit maakt het mogelijk om snel eventuele afwijkingen aan gewrichten op te sporen.

Dit gebeurt meteen tijdens het onderzoek, dat gemiddeld ongeveer 25 minuten duurt. De gemaakte opnames worden bewaard, zodat we bij een vervolgonderzoek kunnen zien of de fysiotherapeutische behandeling effect heeft.

Echografie is een snelle, pijnloze en veilige manier om een diagnose te stellen, als niet helemaal duidelijk is waar bepaalde klachten vandaan komen. Of om de ernst van een bepaalde blessure of aandoening in kaart te brengen en om de vorderingen van de behandeling te kunnen beoordelen.GOED OM TE WETEN OVER ECHOGRAFIE:

  • In tegenstelling tot een röntgenologisch onderzoek is echografie ongevaarlijk en kan het net zo vaak als nodig is worden herhaald.
  • De kosten van een echografisch onderzoek worden vergoed wanneer u bent verzekerd voor fysiotherapie.
  • Een verwijsbrief is niet nodig.
  • De Akker hanteert een vast protocol voor echografisch onderzoek, dat uitsluitend wordt uitgevoerd door fysiotherapeuten, die de opleiding MusculoSkeletal Ultrasound (MSU)hebben gevolgd.