Scholing & Netwerken

Onze therapeuten zijn allemaal HBO-opgeleid en gediplomeerd. Daarnaast beschikken ze over erkende aanvullende en/of gespecialiseerde opleidingen en zijn ze aangesloten bij relevante vakverenigingen en/of netwerken voor bij- en nascholing en kennisoverdracht:

Arbeidsfysiotherapie
De arbeidsfysiotherapeut van De Akker is aangesloten bij de NVBF (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten). Deze vakvereniging staat voor kwaliteit en verzorgt tevens nascholing. De Akker zelf is ook actief binnen de landelijke netwerken FysErgo en Ergo-Optima.

Claudicatio Intermittens
De fysiotherapeuten van De Akker die zich hebben gespecialiseerd in claudiacatio intermittens (etalageziekte) hebben een erkende opleiding afgerond op het gebied van Claudicatio Intermittens en zijn aangesloten bij ClaudicatioNet.

Echografie
De fysiotherapeuten die zich bij de Akker gespecialiseerd hebben in echografie hebben allemaal de opleiding MusculoSkeletal Ultrasound (MSU) met goed gevolg afgesloten. Deze opleiding is erkend en geaccrediteerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Daarnaast worden specialisatie- en vervolgcursussen gevolgd en de literatuur op het gebied van echografie gevolgd.

Manueel Therapie
De manueel therapeuten van De Akker volgden de Master Manueel Therapie aan de Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT) in Amersfoort.

Schouderspecialisatie
Een aantal van onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het landelijk schoudernetwerk en Schoudernetwerk Zwolle.

Rugnetwerk Zwolle
Enkele fysiotherapeuten van De Akker zijn aangesloten bij Rugnetwerk Zwolle, een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten, wervelkolomchirurgen en huisartsen in en rond Zwolle.

Parkinson
Onze Parkinson fysiotherapeut is aangesloten bij het Parkinsonnet en volgt in dat kader ook de jaarlijkse bijscholing van het Parkinsonnet.

Geriatrisch Fysiotherapie
Onze Geriatrie fysiotherapeut is aangesloten bij het Geriatrienetwerk Zwolle.

Oncologie:
De oncologisch fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Oncologienetwerk.

Hart- en vaatspecialisatie
De hart- en vaatfysiotherapeuten zijn verbonden aan het HartNetwerkZwolle (HNZ).