Kinderfysiotherapie

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Zo zal de één sneller leren praten, terwijl een ander juist eerder kruipt of loopt. Maar soms is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Bijvoorbeeld door een aandoening, ziekte of ongeval. En soms ook zónder dat er een aantoonbare reden voor is. Maakt u zich zorgen over de motorische ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u een afspraak maken voor kinderfysiotherapie bij De Akker. de Akker werkt samen met Moorkids . Een verwijzing is niet nodig.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen van 0 tot 16 jaar. Behalve dat deze specialisten natuurlijk affiniteit met kinderen hebben, zijn ze na de basisopleiding ook verder opgeleid in de specifieke motorische ontwikkeling van kinderen. Ook de behandelkamer en oefenmaterialen zijn speciaal voor deze doelgroep ingericht.

Bij een eerste afspraak bespreken we eerst samen met u wat de klachten zijn en kijken naar de mogelijkheden van uw kind. We testen de vaardigheden en beoordelen of een behandeling door de kinderfysiotherapeut zinvol is.

Zo ja, dan stellen we een behandelplan op, waar nodig samen met andere professionals, zoals de huis- of kinderarts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Als ouder wordt u volledig bij de behandeling betrokken. Tijdens de therapiesessies vergroten we met leuke en passende oefenmaterialen het plezier in bewegen en proberen we bepaalde vaardigheden uit te lokken of te verbeteren.

U kunt voor informatie kijken op de website van Moorkids.

Goed om te weten over kinderfysiotherapie

  • Baby’s en kinderen met een ernstige beperking behandelen wij ook bij u thuis.
  • Voor kinderfysiotherapie heeft u geen verwijzing van een (huis)arts nodig.
  • De basisverzekering vergoedt de eerste 18 behandelingen van kinderen; eventuele aanvullende verzekeringen vaak meer.
  • MoorKids heeft contracten met alle zorgverzekeraars.