Diëtetiek

Op het gebied van voeding en gezondheid werkt De Akker samen met een regionale diëtistenpraktijk. Zij zijn onder andere betrokken bij de cursus ‘Sportief Afslanken’, waarbij deelnemers gedurende drie maanden werken aan een gezond gewicht en dito leefstijl, begeleid door een fysiotherapeut, diëtiste en leefstijlcoach.

Voeding staat centraal in ons leven. We hebben eten en drinken nodig om te leven, maar ook om van te genieten. Voeding speelt ook een rol bij herstel naar ziekte, zoals kanker. En voeding kan ons maag- en darmwerking beïnvloeden. In deze hectische tijd waar de tijdsdruk overheerst is het moeilijk om gezond te leven. Er is een groot aanbod van voedingsmiddelen op de markt, waardoor kiezen voor goede voeding moeilijk is. Wat is goede voeding voor u?

Diëtistenpraktijk Alice Roest biedt deskundige, professionele en persoonlijke begeleiding voor mensen met gewichts-,dieet- en voedingsproblemen. U wordt begeleid door een gekwalificeerde diëtist die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Naast een gezonde voeding is een gezonde leefstijl ook belangrijk. Voldoende beweging en ontspanning dragen bij aan ons kwaliteit van leven. Diëtistenpraktijk Alice Roest begeleidt u bij het vinden van een perfecte balans tussen uw drukke leven, gezond eten, voldoende beweging en uw medische achtergrond.

Mijn motto is “Voeding in Balans”. En die van U?

  • De berekende tijd per consult omvat de tijd die u op het spreekuur bent, maar ook tijd die nodig is om administratieve taken voor u uit te voeren, zoals het opstellen van uw behandelplan, het uitwerken van uw dieetadvies en het schrijven van een rapportage naar de verwijzend arts.
  • Diëtistenpraktijk Alice Roest heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Indien ik een contract met uw verzekeraar heb, dan worden de kosten direct aan de verzekeraar gedeclareerd, tegen een onderling vastgesteld tarief. Wanneer ik geen contract heb afgesloten met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf de factuur.