Opleidingspraktijk

De Akker  is een opleidingspraktijk voor toekomstige fysiotherapeuten en deelt daarnaast ook veel kennis en expertise met studenten, collega’s en andere zorgprofessionals, zoals (huis)artsen en specialisten.
Stagiaires
Als opleidingspraktijk biedt De Akker stageplekken aan 3e- en 4e jaars studenten, die onder begeleiding van een fysiotherapeut patiënten onderzoeken en behandelen. Vanzelfsprekend gelden voor onze stagiaires dezelfde strenge (beroeps)eisen met betrekking tot kwaliteit en privacy als voor onze eigen therapeuten. Naast behandeling doen studenten ook regelmatig onderzoek naar verbeteringen van het therapeutisch proces. De Akker werkt nauw samen met Saxion Hogeschool Enschede, Hanze Hogeschool Groningen en de Hogeschool van Utrecht. Ook MBO studenten van het Deltion College en Landstede Zwolle lopen af en toe stage bij ons.