Hoe werkt Brein in Beweging

Heeft u langdurig klachten die niet over gaan en u beperken in het dagelijks leven, bent u gemotiveerd om hier verandering in te brengen? Dan is Brein in Beweging het adres voor het juiste behandeltraject om u hiermee te kunnen helpen. Wij leren u te denken in mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden en geven de ruimte om zelf beslissingen te kunnen nemen.

Intake en verwijzing:
Voor een intake en behandeltraject bij Brein in Beweging heeft u een verwijzing van uw arts nodig. Dat kan uw huisarts, maar ook bedrijfsarts of medisch specialist zijn. We hebben een standaard verwijzing ontwikkeld, deze kan worden ingevuld door uw arts.

Zodra u de verwijzing van uw (huis)arts heeft ontvangen, kunnen wij een afspraak inplannen voor de intake. Deze bestaat uit een gesprek, het invullen van vragenlijsten en onderzoek. Op basis van deze intake geven wij een advies over het te volgen traject. Als u hiermee akkoord bent, zal er direct een start gemaakt worden met het behandeltraject.

Neemt u alstublieft de volgende zaken mee naar het intakegesprek:
Identiteitsbewijs en verwijsformulier van uw arts.

Het kan ook het geval zijn dat wij u niet in behandeling kunnen nemen; u krijgt dan uitleg waarom dit zo is en we geven advies over een voor u geschikt alternatief.

Het behandeltraject:

Afhankelijk van uw problematiek doen wij u een voorstel voor een behandeltraject. Gemiddeld duurt een traject 3 tot 6 maanden. Wij leveren maatwerk; uw behandelplan is precies afgestemd op het behalen van uw doelen. Het is een intensieve periode die tijd, inzet en motivatie van u vraagt om tot een optimaal resultaat te komen.

Tijdens dit behandeltraject vindt er met regelmaat overleg plaats tussen de behandelaars over de vorderingen en eventuele aanpassingen. Daarnaast evalueren wij de voortgang met u tijdens overlegmomenten.  Met uw toestemming worden ook uw huisarts en/of verwijzers schriftelijk op de hoogte gehouden van het verloop.

Kosten:
Wij leveren tweedelijns zorg, die op grond van de zorgverzekeringswet door elke zorgverzekeraar vergoed dient te worden. Deze vergoeding valt onder de basiszorgverzekering, een aanvullende verzekering is niet nodig. Wel is op de vergoeding van deze behandeling de eigen risico regeling van toepassing. Er kan dus door uw zorgverzekeraar een aanspraak worden gedaan op uw eigen risico, voor zover u dit nog niet heeft gebruikt.