COPD

COPD is een chronische longziekte die kortademigheid veroorzaakt, vooral bij inspanning. Patiënten gaan hierdoor minder bewegen, waardoor hun spierfunctie en conditie verslechteren en er een neerwaartse spiraal ontstaat. De fysiotherapeut kan helpen om deze vicieuze cirkel te doorbreken, het risico van exacerbaties (longaanvallen) te verkleinen en de kwaliteit van leven te vergroten.

COPD Beweegprogramma

De Akker biedt speciale beweegprogramma’s voor COPD-patiënten, waarbij naast een fysiotherapeut ook een leefstijlcoach (en eventueel een diëtist) betrokken is.
Tijdens het behandeltraject traint u speciale ademhalingstechnieken en houdingen, die u ondersteunen tijdens beweging. U leert omgaan met kortademigheid tijdens inspanning en het opgeven van vastzittend slijm. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan leefstijlfactoren, zoals voldoende beweging, gezonde voeding en indien van toepassing- het stoppen met roken.
GOED OM TE WETEN

  • Een COPD beweegprogramma duurt afhankelijk van uw situatie en doelen maximaal een jaar.
  • Het COPD -beweegprogramma is een onderdeel van een normale fysiotherapiebehandeling. Bent u verzekerd dan vallen ook de kosten van het beweegprogramma hieronder.
  • Achmea verzekerden met een aanvullende verzekering of alleen een Basis Plus Polis krijgen de behandelingen bij een Plus praktijk vergoed uit deze aanvullende verzekering.