Informatie over ons team

Het team van de Akker bestaat uit 32 medewerkers, waaronder 19 fysiotherapeuten, 1 ergotherapeut, 1 oefentherapeut Cesar, 2 assistent Fysiotherapeuten, 1 psychomotore therapeut, 5 medewerkers secretariaat en 4 medewerkers huishoudelijke dienst.

Therapeuten

Wij hebben binnen ons team van therapeuten meerdere Masters werkzaam, dit wil zeggen dat ze de allerhoogste graad van opleiding hebben afgerond. Deze specialist-fysiotherapeuten moeten aan hoge eisen voldoen m.b.t. Na- en bijscholing om deze graad te kunnen hanteren. Zij komen ook in aanmerking voor hogere tarieven bij de zorgverzekeraar. Wij hebben specialist-fysiotherapeuten in de volgende sectoren:

 • Manuele Therapie
 • Bekkenfysiotherapie
 • Psychosomatische Fysiotherapie
 • Geriatrische Fysiotherapie
 • Bewegingswetenschap

Specialisten

Tevens heeft de Akker nog andere specialisten welke niet de masterdegree bezitten, meestal is dit omdat het in hun specialisatie nog niet mogelijk is dit te halen:

 • Sportfysiotherapie
 • Hart- en vaatfysiotherapie (lid Claudicationet)
 • Longfysiotherapie
 • Oncologische revalidatie
 • Orthopedische revalidatie
 • Arbeidsfysiotherapie
 • Schouderrevalidatie
 • Echografist / Shockwavetherapeut
 • Parkinsonfysiotherapie (lid ParkinsonNet)

Paramedische specialisten

Bovenstaande specialisaties vallen allen onder de fysiotherapie, daarnaast heeft de Akker nog andere paramedische specialisten in dienst:

 • Oefentherapie Cesar
 • Psychomotore therapie
 • Ergotherapie

Multidisciplinair team

U ziet ook bij de foto’s van de teamleden ons multidisciplinaire team afgebeeld wat verantwoordelijk is voor onze diensten m.b.t. Brein in Beweging. Daarbij gaat het om de volgende specialisaties:

 • Psychotherapeut GZ
 • Psycholoog
 • Psychomotore therapeut
 • Psychosomatische fysiotherapeut
 • Manueel therapeut
 • Diëtiste
 • Maatschappelijk werkster
 • Ergotherapeut
 • Casemanager

Klik op een foto voor meer informatie over specialisaties en werklocaties.

Ons team is samengesteld in leeftijd variërend van 21 tot 61 jaar. De verhouding tussen mannen en vrouwen schommelt op ongeveer 50% m.b.t. Therapeuten. Dat betekent dat u als cliënt ook gerust mag vragen om een mannelijke of vrouwelijke therapeut als dat uw voorkeur heeft.

Wel zal het secretariaat altijd proberen u bij die therapeut te plannen welke voor u de noodzakelijke speciale deskundigheid heeft en op de door u gewenste locatie beschikbaar is. U kunt een voorkeur uitspreken voor een bepaalde therapeut, maar dit kan betekenen dat u wat langer moet wachten voordat u een afspraak kunt krijgen.

Bent u bij ons al bekend ? Dan proberen we u wederom door uw bekende therapeut te laten behandelen, hij kent u immers en uw problematiek. Maar u kunt uiteraard ook bewust kiezen voor een voor u onbekende therapeut. Uw wensen staan voor ons centraal en ons secretariaat zoekt samen met u naar de gewenste match.