Orofaciale fysiotherapie

Orofaciale therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De orofaciaal fysiotherapeut, ook wel kaak fysio genoemd, helpt u bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Het kauwstelsel bestaat uit het gebit, kaakgewricht en de kaakspieren. De kaak fysio werkt veelal nauw samen met de huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandarts gnatholoog, KNO-arts of een andere medische specialist.


 

KLACHTEN

Klachten waarmee mensen bij de orofaciale therapeut terecht komen zijn:

  • het knappen van de kaak bij openen sluiten wat soms ook pijnlijk kan zijn;
  • pijn in het kaakgebied;
  • vastzitten van de kaak bij openen of sluiten;
  • oorsuizen (Tinnitus);
  • hoofdpijn;
  • duizeligheid.

Heeft u een klacht en weet u niet zeker of u daarvoor terecht kan bij de orofaciale fysiotherapeut? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

OROFACIAAL FYSIOTHERAPEUT 

Onze orofaciale fysiotherapeuten zijn uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuwaandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek. De kaak fysio is dus de deskundige bij uitstek die u kan adviseren en begeleiden bij pijn en functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de hals regio.

DE BEHANDELING

Een kaak fysio geeft informatie over hoe uw kauwstelsel werkt en geeft u advies over hoe u uw kauwstelsel op de juiste manier kunt gebruiken. De therapeut helpt u bij het afleven van bepaalde gewoontes die overbelasting en klachten aan uw kauwstelsel geven. Bijvoorbeeld het klemmen van kiezen of tandenknarsen. De fysiotherapeut leert u wat u zelf kan doen om uw klachten te verminderen of te voorkomen.

GOED OM TE WETEN

Orofaciale fysiotherapie is een onderdeel van een normale fysiotherapiebehandeling. Bent u aanvullend verzekerd dan vallen ook de kosten van orofaciaal therapie hieronder.

Wilt u meer weten over orofaciale fysiotherapie of direct een afspraak maken? Neem contact met ons op.