Betalingsvoorwaarden

In veel gevallen declareren wij geleverde zorg direct bij de zorgverzekeraar. Mocht deze om welke reden dan ook, niet of niet volledig tot betaling overgaan, dan ben je als patiënt zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling. Heb je geen aanvullende verzekering of krijg je meer behandelingen dan de zorgverzekeraar vergoedt, dan sturen we de nota rechtstreeks naar je toe. Hierbij hanteren we de volgende betalingsvoorwaarden:

 

  • Binnen 30 dagen na beëindiging van de behandeling ontvang je onze nota.
  • Binnen 30 dagen na verzenddatum van de nota geen betaling ontvangen: herinneringsnota
  • Binnen 14 dagen na verzenddatum herinneringsnota geen betaling ontvangen: aanmaning
  • Binnen 14 dagen na verzenddatum aanmaning geen betaling ontvangen: ingebrekestelling + incassokosten afhankelijk van notabedrag
  • Binnen 14 dagen na verzenddatum ingebrekestelling geen betaling ontvangen: ‘de 15 dagen brief’ voor het notabedrag verhoogd met de incassokosten
  • Binnen 15 dagen na verzenddatum ’15 dagen-brief’ geen betaling ontvangen: inschakeling incassobureau voor het vorderen van de openstaande nota plus alle bijkomende kosten.

Deze betalingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op onze andere diensten, zoals sportabonnementen of deelname aan cursussen.

Heb je vragen over onze betalingsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op.
Bellen kan ook: t. 038 – 376 00 91.