Huisregels en gedragscode

Onderstaande huisregels zijn bedoeld om voor patiënten, cliënten en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

Algemene huisregels

 1. Bij een eerste intake vragen we je naar je actuele verzekeringsgegevens. Controleer de naam van je aanvullende verzekering en het aantal behandelingen dat wordt vergoed. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de vergoeding van de therapie. Valt een behandeling niet onder je zorgverzekering, dan ontvang je van ons een nota.
 2. Ben je verhinderd? Zeg een afspraak minimaal 24 uur voor de afgesproken dag/tijd af. Bij latere annulering worden de kosten van de behandeling bij je in rekening gebracht.
 3. Iedereen (cliënten/patiënten en medewerkers) gedraagt zich in onze praktijken volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden. Wij behouden ons het recht voor om mensen die aanstootgevend gedrag ventileren uit het pand te verwijderen.
 4. De Akker is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het pand of op het buitenterrein. Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruime of kleedkamers.
 5. Parkeer de auto of fiets zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 6. Zitplaatsen in de wachtkamer bezet? Opstaan voor ouderen en/of mensen met een beperking stellen we op prijs.
 7. Lectuur/kranten in de wachtkamer na lezen graag even terugleggen.
 8. Volg bij calamiteiten de instructies van de medewerkers of bevoegde instanties (brandweer, politie)
 9. Onze praktijken zijn rookvrij; eten en drinken alleen op de hiertoe aangewezen plekken.
 10. Neem een eigen handdoek mee voor op de behandelbank en/of in de oefenzalen.
 11. Draag bij groepstrainingen makkelijk zittende (sport)kleding en schone sportschoenen.

Gedragscode zorgverleners

Onze therapeuten werken volgens een gedragscode die aansluit bij werken in de zorg. In de praktijk betekent dit onder andere het volgende:

 1. De behandelaar legt de werkwijze voor aanvang van de behandeling uit en geeft aan welke handelingen worden verricht. Heb je bezwaar tegen de handelingen, geef dit dan onmiddellijk aan.
 2. Zijn er factoren zoals bijv. geloofsovertuiging waardoor bepaalde handelingen ongewenst zijn, meld dit dan meteen bij de intake. De behandelaar kan dan beoordelen of de therapie zinvol is of dat er een alternatief moet worden gezocht.
 3. Ditzelfde geldt ook wanneer je niet door een therapeut van de andere sekse wilt worden behandeld.
 4. De behandeling vindt doorgaans plaats in een afgescheiden ruimte, waar alleen de behandelaar en patiënt aanwezig zijn. Uitzonderingen hierop zijn oefeningen of therapie in de oefenzaal, waar meer mensen (patiënten en medewerkers) aanwezig kunnen zijn.
 5. Als er een derde bij de behandeling aanwezig is (bijvoorbeeld een collega of stagiair) vragen we je eerst om toestemming.
 6. Onze behandelaars en andere medewerkers gedragen zich richting hun patiënten respectvol en zullen zich niet ongewenst informeel opstellen.
 7. Mocht je je tijdens de behandeling niet veilig of prettig voelen, dan zal in overleg met jou en de betrokken behandelaar de therapie worden overgenomen door een collega-therapeut of wordt de behandeling beëindigd.
 8. Besproken onderwerpen worden door de therapeut als vertrouwelijk behandeld en worden niet met derden besproken.
 9. Als je van mening bent dat je niet op de juiste wijze wordt benaderd, dan kun je dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk laten weten.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.