“Minder onzinnige zorg, meer betere zorg” – Peter Bennemeer op bezoek bij Top Health Groep

Het Nederlandse zorgstelsel biedt veel goeds, laten we dat vooropstellen. Maar dat het gepaard gaat met een perverse prikkel is niet te ontkennen. Zolang de financiering is afgestemd op het aantal behandelingen, blijven we afstevenen op een onhoudbare en onbetaalbare situatie. Dat moet anders. En het kán ook anders. Dat heeft Peter Bennemeer aangetoond in de zeven jaar dat hij als bestuurder verbonden was aan het Brabantse Bernhoven Ziekenhuis. Reden voor de fysio- en ergotherapie organisatie Top Health Groep (THG)* om Bennemeer uit te nodigen voor een goed gesprek. Op woensdag 13 oktober was Bennemeer samen met Jan-Luuk de Groot (voorzitter van de  stichting Zorgplannen van FysioTopics) te gast bij THG-praktijk De Haere in Bergenheim.

Lange adem

Top Health Groep maakt zich met meer dan 30 praktijken voor fysio-, ergotherapie en leefstijlbegeleiding hard voor dezelfde goede zaak: een gezonder zorgstelsel en dito inwoners in Overijssel en de Noord Veluwe door te focussen op gedrag en gezondheid in plaats van op ziekte en zorg. Een kwestie van een lange adem, want het vraagt een andere manier van denken van veel betrokken partijen: van de behandelaars die vaak nog altijd worden vergoed op basis van iedere (be)handeling, zinnig of onzinnig. Van de verzekeraars, die behandelingen wel betalen, maar het voorkomen ervan niet of nauwelijks. En van cliënten, die gewend zijn geraakt aan steeds meer onderzoeken, interventies en controles door (para)medische professionals.

Onbegrip en vastgeroeste opvattingen

Peter Bennemeer schreef over zijn ervaringen met de transitie bij het Bernhoven Ziekenhuis nadien een boek getiteld ‘De ingreep: hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte.’

Hierin beschrijft hij het onbegrip, de vastgeroeste opvattingen en stroperige besluitvorming waarmee hij te maken kreeg. Maar vooral ook hoe het ziekenhuis langzaam maar zeker werd opgebouwd volgens een nieuw bestuursmodel dat beter aansluit bij het uiteindelijke doel: niet meer, maar vooral meer zinnige zorg.

Cruciale rol voor zorgverzekeraars

Bennemeer is ervan overtuigd dat deze verandering ook kan en moet worden doorgevoerd in andere (para)medische sectoren. Zijn echtgenote is kinderfysiotherapeut, waardoor ook dit vakgebied voor hem niet onbekend is. Er zijn veel parallellen met de ziekenhuiszorg en een belangrijke succesfactor is de samenwerking met zorgverzekeraars. De bereidheid om te durven investeren in minder zorg en meer gezondheid is een must. Gelukkig zien steeds meer verzekeraars en ook de landelijke overheid dit inmiddels in. De basisverzekering vergoedt nu gecombineerde leefstijlinterventieprogramma’s (GLI) die zijn gericht op het voorkomen van ziekten en aandoeningen. Zo is THG De Haere actief betrokken bij het uitrollen van het ‘Gezond Gewicht in het Vechtdal’-programma dat tot doel heeft de toestroom tot de (dure) tweedelijnszorg in het ziekenhuis fors te verminderen door meer mensen in de eerste en nuldelijnszorg te begeleiden bij het aanleren en vasthouden van een gezonde leefstijl en dito gewicht.

Bennemeers ervaringen, tips en adviezen werden bij Top Health Groep met veel enthousiasme ontvangen en leverden veel inspiratie en stof tot nadenken op. En vooral de wetenschap dat we op de goede weg zijn.

* De Akker: een Top Health Groep-praktijk

Per 1 januari 2020 hebben De Akker, Fyon en De Haere de krachten gebundeld in de Top Health Groep (THG). Een organisatie van drie innovatieve praktijken voor fysio- en ergotherapie met ruim 30 vestigingen in Twente, Salland en Noord-Veluwe. Wat ons bindt? Een positieve benadering van gezondheid en de overtuiging dat beweging de bron is van een fit en vitaal leven.