Tarieven en vergoedingen fysiotherapie

Fysiotherapie wordt slechts in bepaalde gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld voor kinderen tot 18 jaar en mensen met een bepaalde chronische aandoening. In de meeste gevallen is voor fysiotherapie en ook de gespecialiseerde vormen van fysiotherapie een aanvullende verzekering nodig.

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen van fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Zo nodig kan de behandelaar bij de zorgverzekeraar maximaal 9 extra behandelingen aanvragen. Zijn 18 behandelingen nog niet voldoende, dan kan een aanvullende verzekering van een van de ouders uitkomst bieden.

Chronische aandoeningen

Voor kinderen met een aandoening die voorkomt op lijst met chronische aandoeningen geldt geen maximum aantal behandelingen. In dit geval wordt fysiotherapie volledig vergoed.

Fysiotherapie voor volwassenen

Fysiotherapie voor mensen van 18 jaar en ouder valt in de meeste gevallen niet onder de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is daarom aan te raden voor wie vaker en/of terugkomende klachten heeft. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt uit een aanvullende verzekering verschilt per verzekeraar/polis.

Uitzonderingen

In sommige gevallen wordt fysiotherapie wel vanuit de basisverzekering vergoed:

  • Mensen met een aandoening op de lijst met chronische aandoeningen: vergoeding door basisverzekering vanaf de 21e behandeling en verrekening met eigen risico. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening en/of een aanvullende verzekering.
  • Fysiotherapie tijdens verblijf in het ziekenhuis: vergoeding door basisverzekering. Eigen risico: ja.
  • (Bekken)fysiotherapie bij urineverlies: eenmalige vergoeding van 9 behandelingen uit de basisverzekering. Eigen risico: ja.
  • Fysiotherapie bij knie- of heupartrose: eenmalig maximaal 12 behandelingen oefentherapie in 12 maanden. Eigen risico: ja.
  • Fysiotherapie bij etalagebenen: maximaal 37 behandelingen per jaar. Eigen risico: ja.
  • Fysiotherapie bij COPD: vergoeding is afhankelijk van de ernst van de klachten en varieert van max. 5 (eenmalig) voor categorie A klachten tot max. 70 in het eerste jaar en daarna max. 52 per jaar (voor categorie C en D). Bij de vergoeding van COPD-behandeling geldt een eigen risico voor de basisverzekering. Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie bij COPD.

Tarieven fysiotherapie 2023

Ben je niet aanvullend verzekerd of heb je meer behandelingen nodig dan worden vergoed door je zorgverzekeraar? Dan ontvang je van ons een factuur gebaseerd op de volgende tarieven:

Beschrijving Tarief per

(be)handeling

Behandeling fysiotherapie € 43,50
Behandeling kinderfysiotherapie € 62,50
Behandeling manuele therapie € 62,50
Behandeling oedeemtherapie € 62,50
Behandeling bekkenfysiotherapie € 62,50
Behandeling geriatrie fysiotherapie € 62,50
Behandeling psychosomatische fysiotherapie € 62,50
Behandeling cranio sacraal therapie (1/2 uur) € 50,00
Behandeling cranio sacraal therapie (1 uur) € 90,00
Behandeling haptotherapie (1/2 uur) € 50,00
Behandeling haptotherapie (1 uur) € 90,00
Sportmassage (per kwartier) € 12,00
Uitgebreide behandeling (complexe en/of meervoudige zorgvragen) € 60,75
Telefonisch consult € 25,00
Screening € 25,00
Screening, intake en onderzoek € 75,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 62,50
Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 72,50
Toeslag voor thuisbehandeling € 25,00
Inrichtingstoeslag € 10,37
Instructie/overleg kinderfysiotherapie met ouders/verzorgers € 53,93
Rapportages aan derden € 105,00
Niet nagekomen afspraak € 35,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Vraag het secretariaat

De tarieven op deze pagina zijn onder voorbehoud van typefouten.
De kosten voor een fysiotherapeutische behandeling kunnen via het wettelijk eigen risico bij je in rekening worden gebracht (in 2023 max. €385,-) als deze op de basisverzekering gedeclareerd worden.

Onze AGB-registratiecode is 04079412.

Kijk hier voor onze betalingsvoorwaarden.

Terug naar tarieven en vergoedingen