Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (ook wel PMT) legt de nadruk op lichaamservaring en bewustzijn. Het doel van PMT is het tot stand brengen van, of bijdragen aan, een gedragsverandering waardoor uw psychische/lichamelijke klacht verminderd of verdwijnt.
Het lichaam vertelt ons veel over hoe het met ons gaat. Vaak komen lichamelijke klachten voort uit psychische problemen. Bij PMT worden het denken, voelen en handelen opnieuw in verbinding gebracht met elkaar door oefeningen die u nieuwe ervaringen geven.

PMT is een passend hulpmiddel voor volwassenen en kinderen (vanaf 6 jaar) die bijvoorbeeld last hebben van of moeite hebben met:
– Grenzen herkennen en aangeven;
– Burn-out;
– Faalangst;
– Psychosomatiek;
– Ontspanning;
– Lichaamsbewustzijn;
– (Zelf)vertrouwen;
– Samenwerken;
– Depressieve klachten;
– Traumaverwerking;
– Emotie/agressie problematiek;
– Autisme e.d.

  • Informeer bij uw verzekeraar naar de vergoeding van vak therapie of alternatieve therapie die wordt aangeboden door een therapeut die is aangesloten bij de NVPMT en de FVB. Wordt dit vergoed, dan geldt dit ook voor Psychomotorische therapie.
  • U heeft geen verwijzing van huisarts of specialist nodig.